13/2022/QH15

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Thời gian đăng: 14/10/2023

10/2022/QH15

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/10/2023

09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện

Thời gian đăng: 14/10/2023

15/2022/QH15

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thời gian đăng: 14/10/2023

14/2022/QH15

Luật phòng, chống rửa tiền

Thời gian đăng: 14/10/2023

04/2022/QH15

Luật Cảnh sát cơ động

Thời gian đăng: 02/11/2022

05/2022/QH15

Luật Điện ảnh

Thời gian đăng: 02/11/2022

06/2022/QH15

Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 02/11/2022

07/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ

Thời gian đăng: 02/11/2022

08/2022/QH15

Luật kinh doanh bảo hiểm

Thời gian đăng: 02/11/2022

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vân Canh

Thứ sáu - 24/02/2023 07:50 176 0
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
       Ngày 22/02/2023, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025. Đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vân Canh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bá Đẩu, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Thành viên 03 Tổ công tác và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
       Để triển khai tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vân Canh; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
       UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng thời ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện các dự án thành phần, các tiểu dự án, nội dung hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với địa phương cũng đã thành lập Ban quản lý xã theo quy định để tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
     Thực hiện Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 và Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định, trong đó đã giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho UBND các huyện, các chủ đầu tư thực hiện. Về địa phương, UBND huyện đã phân bổ danh mục chi tiết cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các dự án Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 các xã trên địa bàn; Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các dự án Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.
Trong năm 2022, huyện Vân Canh được giao dự toán là 46.976,6 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 29.670,8 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 17.305,8 triệu đồng. UBND huyện đã triển khai phân bổ cho các dự án thành phần và chi tiết danh mục công trình năm 2022 của cả 03 Chương trình MTQG; vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình.
       Đến nay, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Riêng vốn đầu tư phát triển của 03 Chương trình MTQG năm 2022 đến nay đã giải ngân: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã giải ngân: 7.984,265 triệu đồng đạt tỷ lệ 68,25 % tổng kinh phí giao năm 2022 (vốn đầu tư phát triển thanh toán là: 7.490,512 triệu đồng và sự nghiệp là: 493,753 triệu đồng). Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân là 5.823 triệu đồng đạt tý lệ 21,15 % tổng kinh phí giao năm 2022 (vốn đầu tư phát triển chưa thanh toán) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân là 694,550 triệu đồng (đạt 26,35%).
     Hiện nay, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đến thời điểm này còn rất chậm. Hiện tại, các chủ đầu tư đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư, thiết kế dự toán để trình phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công cho kịp tiến độ, phấn đấu giải ngân mức độ cao nhất của kế hoạch vốn năm 2022 đã phân bổ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng thời, Đại diện Lãnh đạo của Phòng Dân tộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ quan chủ quản của 03 Chương trình cũng báo cáo những vướn mắc riêng của Chương trình phụ trách.
Đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận
         Kết luận cuộc họp, đồng chí Đồng chí Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư thụ hưởng các Chương trình mục tiêu quốc gia đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân theo đúng quy định hiện hành; trên cơ sở các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, quyết định phân bổ vốn của huyện; các phòng, ban, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, kiểm tra hoặc tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương thụ hưởng chương trình, nhất là UBND cấp xã.tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn để nắm bắt cụ thể tình hình triển khai thực hiện các Chương trình; triển khai Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt; Xây dựng, trình UBND huyện ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 chi tiết theo từng danh mục dự án. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và lập hồ sơ thẩm định, đề nghị xét công nhận 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo kế hoạch. Đồng thời tổ chức triển khai rà soát, đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tất cả các xã trên địa bàn huyện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của huyện đã được ban hành, làm cơ sở các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…./.

Nguồn tin: Lê Thị Thu Vân, Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay2,086
  • Tháng hiện tại81,207
  • Tổng lượt truy cập3,673,929
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÂN CANH