Thủ tục: Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Thứ bảy - 30/03/2019 13:45 66 0

1. Tên Thủ tục hành chính: Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật/ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật điều chỉnh; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (Trường hợp thiết kế 1 bước).

2. Thành phần, số lượng, hồ sơ

2.1. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP:

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công)

+ Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có)

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

+ Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ

+ Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách

+ Hồ sơ năng lực của các nhà thầu

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt

- Thuyết minh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có)

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (hồ sơ gốc).

3. Thời hạn giải quyết: Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.

4. Trình tự và thời gian thực hiện cụ thể

TT

Các bước thực hiện

Cơ quan, đơn vị

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1,5 ngày

2

Chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

3

- Thụ lý hồ sơ, thực hiện thẩm định, xuất kết quả thẩm định theo mẫu quy định, kiểm tra và xem xét, ký duyệt kết quả thẩm định.

- Photo, đóng đấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả đến “Một cửa”

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

18 ngày

4

Trả kết quả thẩm định  cho Chủ đầu tư

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng.

6. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế cơ sở.

7. Các biễu mẫu: Theo mẫu đính kèm.

8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  ngày 05/04/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 329/TT/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công bố 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công bố số 6292/UBND-KTN ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Công bố số 6293/UBND-KTN ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung);

Căn cứ Công bố 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2015 (điều chỉnh);

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-BXD ngày 14/02/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SXD ngày 20/01/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vân Canh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay318
  • Tháng hiện tại5,564
  • Tổng lượt truy cập23,345
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây