Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Ngày 25/4/2019, Huyện ủy Vân Canh tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Bá Thành; Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy trao tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Tham dự có các đồng chí Bí thư các Chi, đảng bộ cơ sở; đồng chí Huỳnh Văn Lợi; Phó Trưởng ban, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 3 năm, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện, đã xuất hiện một số mô hình làm tốt và các phong trào làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Mô hình Câu lạc bộ thắp sáng ước mơ cho các em có hoàn cảnh khó khăn; mô hình đoạn đường thanh niên tự quản; câu lạc bộ Phụ nữ không sinh con thứ 3; câu lạc bộ phụ nữ không hút thuốc lá…

Các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được triển khai thường xuyên, rộng khắp; phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị bước đầu đạt được những kết quả tích cực (đến nay, đã có 3/6 xã đạt từ 11-16 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới), bộ mặt nông thôn, văn minh đô thị ngày càng khởi sắc và phát triển. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả thiết thực: tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 54% đến năm 2018 còn 39,7% (giảm 14,7%);  đã từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất,  tinh thần của nhân dân.

Việc xây dựng văn hóa, con người Vân Canh đã được các cấp, các ngành chú trọng; nhiều môi trường văn hóa, thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện được quan tâm, các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống vẫn được duy trì, bảo tồn và phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực; nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Vân Canh đã nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, làng, xóm; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết, bài trừ trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là đối với thế hệ trẻ; có tinh thần đoàn kết, sống có nghĩa tình, tương thân tương ái, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, huyện Ủy Vân Canh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong học tập và làm theo các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Tổ chức học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, UBND huyện Vân Canh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể; 12 cá nhân đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai doạn 2016-2018./.


Quang Hưng  (Cập nhật ngày 08-05-2019)    Các tin liên quan:
  Vân Canh tổ chức hội thi bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2019 (16-04-2019)
  Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hương nhiệm vụ năm 2019. (04-03-2019)
  Vân Canh trao tặng Huy hiệu 50 - 70 năm tuổi Đảng dịp 3/2/2019 (29-01-2019)
  Đảng ủy Quân sự huyện Vân Canh, tổ chức Hội nghị, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ năm 2019. (28-01-2019)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (22-01-2019)
  Huyện ủy Vân Canh, triển khai Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII). (18-12-2018)
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. (07-12-2018)
  Huyện ủy Vân Canh hướng dẫn kiểm điểm, đáng giá, xếp loại chất lượng, đảng viên và cho tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018. (12-11-2018)
  Đảng bộ huyện sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 (09-10-2018)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng 13 Huy hiệu đảng nhân dịp 2/9 (04-09-2018)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295308
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)