Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 19 (khóa XVIII) về kết quả thực hiện kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Ngày 12/4; Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự có các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở các xã, thị trấn; Chủ trủ hội nghị, đồng chí Lê Bá Thành; Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy

Trong quý I năm 2019; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm. Qua đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển khá, tổng diện tích lúa gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019 được 842 ha (trong đó lúa lai 738 ha), năng suất lúa ước đạt 62 tạ/ha. Diện tích một số cây trồng cạn khác như:cây ngô 76 ha; cây lạc 153 ha; cây mè 17 ha; cây mía10 ha; cây mì650ha; rau các loại 361 ha; đậu các loại 528 ha và có khoảng 25 ha dưa hấu;

Công tác chăn nuôi, thú y đ­ược chỉ đạo chặt chẽ; số lượng đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định. Tổng đàn bò trên 15ngàncon, bò lai chiếm tỷ lệ trên 56%; tổng đàn heo gần 10 ngàn con, huyện đã chủ động triển khai chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các loại vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả Lợn Châu Phi, hiện tại trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh;

 Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực,đến nay, có 01 xã đạt 16 tiêu chí, 01 xã đạt 13 tiêu chí, 01 xã đạt 11 tiêu chí, 02 xã đạt 07 tiêu chí, 01 xã đạt 05 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm; Công tác chính sách người có công, chính sách xã hội được chú trọng,kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng được thụ hưởng, Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh.

Quí II-2019. Huyện ủy Vân Canh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm theo lộ trình. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” của UBND các cấp. Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo đúng quy định; tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất chính đáng của công dân;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Đẩy mạnh thu hút đầu tư; có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, rà soát, tập trung thu thuế nợ đọng, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kết hoạch đề ra. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách năm 2019./.


Quang Hưng  (Cập nhật ngày 18-04-2019)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hương nhiệm vụ năm 2019. (04-03-2019)
  Vân Canh trao tặng Huy hiệu 50 - 70 năm tuổi Đảng dịp 3/2/2019 (29-01-2019)
  Đảng ủy Quân sự huyện Vân Canh, tổ chức Hội nghị, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ năm 2019. (28-01-2019)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (22-01-2019)
  Huyện ủy Vân Canh, triển khai Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII). (18-12-2018)
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. (07-12-2018)
  Huyện ủy Vân Canh hướng dẫn kiểm điểm, đáng giá, xếp loại chất lượng, đảng viên và cho tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018. (12-11-2018)
  Đảng bộ huyện sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 (09-10-2018)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng 13 Huy hiệu đảng nhân dịp 2/9 (04-09-2018)
  Huyện ủy Vân Canh triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Kết luận 23-KL/TW cho cán bộ chủ chốt (23-08-2018)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 1295273
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)