Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh và huyện Đồng Xuân tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp
Chiều ngày 27/12; tại huyện Vân Canh; Ban dân vận huyện ủy Vân Canh và Ban dân vận huyện ủy huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đồng chủ trì tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2018.

Đ/c Lê Bá Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo 02 tỉnh, lãnh đạo 02 huyện, các Ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã vùng giáp danh.

Trong năm qua, 02 huyện Vân Canh tỉnh Bình Định và huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo,nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc của Đảng vàChỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn các xã giáp ranh của 02 huyệnVân Canh và Đồng Xuân trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, từ đó đời sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu sốđược nâng cao, an ninh chính trị và trật tự,an toàn xã hội được giữ vững;Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, cán bộ làm công tác dân tộc ngày càng được tăng cường, đồng bào các dân tộc thiểu số giữa 02 huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nướcthực hiện tốt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, vùng giáp danh được giữ vững.

Đồng bào các tôn giáo tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 02 huyện.

Năm 2019. Ban dân vận 02 huyện Vân Canh và Đồng Xuân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”;Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là các chế độ, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, công tác tôn giáo để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cho giai đoạn tiếp theo; tăng cường làm tốt hơn nữa công tác quản lý về dân tộc, tôn giáo, xử lý và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan ở các địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh hoạt động rà soát, phân loại, hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đúng pháp luật, đồng thời hướng dẫn triển khai cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm, nhóm. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo...


Quang Hưng  (Cập nhật ngày 02-01-2019)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân canh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn (22-10-2018)
  Vân Canh tổ chức Ngày hội an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ (10-10-2018)
  Vân Canh mở lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng năm 2018 (18-09-2018)
  NHCSXH huyện triển khai tập huấn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2018. (20-08-2018)
  NHCSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 6 tháng đầu năm 2018. (23-07-2018)
  Trung tâm bồi dưỡng chính trị bế giảng lớp sơ cấp LLCT cho đảng viên mới (16-07-2018)
  Thông tin chuyển đổi mã mạng của các thuê bao đi động 11 số (04-07-2018)
  Vân Canh, tổng kết 5 năm, thực hiện ứng phó sự cố thiên Tai và tìm kiếm cứu nạn. (28-06-2018)
  Sở Lao động-thương binh và xã hội tập huấn xuất khẩu lao động tại huyện Vân Canh (26-06-2018)
  Khởi công xây dựng sân bóng đá mini tại thị trấn Vân Canh (28-05-2018)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091162
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)