Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Đảng bộ huyện sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Ngày 5/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân canh tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có ông Sô Minh Phương, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban nội chính tỉnh ủy, đại biểu các Ban của tỉnh ủy đứng chân trên địa bàn huyện, các đồng chí Huyện ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở và trưởng, phó các phòng, ban, hội, đoàn thể của huyện; đồng chí Lê Bá Thành, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: trong 9 tháng đầu năm 2018 kinh tế của huyện tăng trưởng 8,7%; Tổng giá trị nông lâm thuỷ sản ước đạt 452,9 tỷ đồng, tăng 7,83% so cùng kỳ, đạt 73,4% so kế hoạch năm 2018; công nghiệp – xây dựng đạt 226,6 tỷ đồng ,tăng 16,21% so cùng kỳ, đạt 76,04% so kế hoạch năm 2018; các ngành dịch vụ đạt 59,7 tỷ đồng, tăng 42,14% so cùng kỳ, đạt 71,93% so kế hoạch; các chỉ tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hóa, đầu tư xây dựng cơ bản... đều tăng so cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ tết ... đều đạt kết quả cao. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt số vụ, số người chết, số người bị thương; đời sống nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thẳn nhìn nhận lại những hạn chế đó Sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn hạn chế; tình trạng trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp gia tăng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhìn chung phát triển vẫn còn chậm, nhiều khó khăn, chưa thực sự có nhiều khởi sắc. Thực hiện quy hoạch chi tiết một số điểm của thị trấn Vân Canh và quy hoạch vùng huyện tuy đã có chủ trương, nhưng triển khai còn chậm. Tiến độ thicông các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường có lúc, có nơi chưa kịp thời, tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên, khoán sản trái phép vẫn còn xảy ra...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Huyện ủy Vân Canh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế- xã hội- an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến thực sự trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Giải quyết các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai, khai thác khoán sản không đúng quy định; chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tiêu cực tham nhũng, lãnh phí, không để xảy ra điểm nóng, tạo sự ổn định trong nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; công tác vận động quần chúng, động viên nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra trong năm 2018. 


Hạnh Phúc  (Cập nhật ngày 09-10-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Kết luận 23-KL/TW cho cán bộ chủ chốt (23-08-2018)
  Vân Canh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. (02-08-2018)
  Vân Canh: tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). (02-08-2018)
  Huyện ủy Vân Canh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (13-07-2018)
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (13-07-2018)
  Huyện Vân Canh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của BTV tỉnh ủy khóa XVIII tăng cường kết nghĩa các địa phương (26-06-2018)
  Đảng ủy Quân sự huyện Vân canh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15-06-2018)
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 02 năm thực hiệc Chỉ thị 05CT/TW (16-05-2018)
  Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh (04-05-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QP-AN, Quí I và đề ra giải pháp Quí II/2018. (06-04-2018)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091233
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)