Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Vân Canh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng 30/7, Huyện ủy Vân Canh đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Tham dự hội nghị có đồng chí Sô Minh Phương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí huyện ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở cùng tham dự, chủ trì Hội nghị, đồng chí Lê Bá Thành, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của huyện ủy Vân Canh; Qua 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội, kinh tế huyện Vân Canh tiếp tục tăng trưởng và có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn ước đạt 8,7% (vượt 0,1% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 43 % (giá so sánh năm 2010), tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng-tiểu thủ công nghiệp tăng 2%;tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 30 %; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 33 %.

 Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được coi trọng. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hơn 2 năm qua, huyện Vân Canh đã tập trung đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm có ý nghĩa quan trọng như: đường phía tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 (thị trấn Vân Canh) đến làng Suối Đá (xã Canh Hiệp); đường giao thông nông thôn giữa các làng của xã Canh Liên; mở rộng, nâng cấp đường từ nhà máy nước đến quốc lộ 19C; công trình cấp nước sinh hoạt  Canh Hiển; nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt Suối Phướng; …góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 6/2018 là hơn 152 tỷ đồng; Đến nay có 6 xã đạt từ 3-15 tiêu chí về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Canh Vinh đạt 15/19 tiêu chí, Canh Hiển đạt 11/19, Canh Thuận đạt 10/19, Canh Hiệp đạt 7/19, Canh Hòa đạt 7/19 và xã Canh Liên đạt 3/19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Sô Minh Phương,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân trong huyện Vân Canh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua;  Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; quan tâm mở rộng các cụm công nghiệp và lựa chọn các nhà đầu tư; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi sản phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quản lý đất đai; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự; đổi mới công tác quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đoàn kết một lòng, tập trung phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.


Quang Hưng  (Cập nhật ngày 02-08-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (13-07-2018)
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (13-07-2018)
  Huyện Vân Canh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của BTV tỉnh ủy khóa XVIII tăng cường kết nghĩa các địa phương (26-06-2018)
  Đảng ủy Quân sự huyện Vân canh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15-06-2018)
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 02 năm thực hiệc Chỉ thị 05CT/TW (16-05-2018)
  Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh (04-05-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QP-AN, Quí I và đề ra giải pháp Quí II/2018. (06-04-2018)
  Đảng ủy CQCQ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (06-02-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. (25-01-2018)
  Huyện Vân Canh tổ chức Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII (21-12-2017)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091153
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)