Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
NHCSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 6 tháng đầu năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, NHCSXH huyện bám sát sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Định và của đồng chí Đặng Văn Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội làm ủy thác cho vay đã triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

NHCSXH

Doanh số cho vay 46.188triệu đồng/1.221 lượt hộ vay. Thu nợ 36.118 triệu đồng. Tổng dư nợ 217.583 triệu đồng/5.369 hộ, tăng 9.944 triệu đồng (+4,8%) so đầu năm, thực hiện đạt 98,9% kế hoạch năm 2018. Tăng trưởng dư nợ tập trung nhiều ở 05 chương trình tíndụng: Hộ nghèo tăng 2.313 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 4.404 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 1.259 triệu đồng, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 1.930 triệu đồng, hộ nghèo về nhà ở 650 triệu đồng.

          Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho 925 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập; giải quyết việc làm cho 67 lao động có việc làm ổn định tại địa phương và 02 lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc; giúp cho 62 hộ có công trình nước sạch và công trình vệ sinh; tạo điều kiện cho 54 hộ vay vốn cho con yên tâm theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học nghề; tạo điều kiện cho 26 hộ nghèo vay vốn xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở...

          Trong 6 tháng cuối năm 2018, NHCSXH huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tích cực tham mưu, báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tình hình hoạt động cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời; Tham mưu thành viên Ban đại diện huyện kiểm tra địa bàn phân công phụ trách các xã-thị trấn; Tập trung giải ngân quay vòng các chương trình tín dụng đạt 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2018; Phối hợp UBND xã-thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,08% so tổng dư nợ (hiện nay 0,11%); kiểm tra, đề nghị xử lý rủi ro kịp thời đối với các hộ vay vốn NHCSXH do nguyên nhân khách quan gây ra; Tuyên truyền, phổ biến, công khai tại Điểm giao dịch xã về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, tiết kiệm hộ vay và các chủ trương chính sách tín dụng mới để hộ nghèo, các đối tượng chính sách biết, hiều, tiếp cận vay vốn được nhanh chóng, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội triên địa bàn huyện.


Kim Đông  (Cập nhật ngày 23-07-2018)    Các tin liên quan:
  Thông tin chuyển đổi mã mạng của các thuê bao đi động 11 số (04-07-2018)
  Vân Canh, tổng kết 5 năm, thực hiện ứng phó sự cố thiên Tai và tìm kiếm cứu nạn. (28-06-2018)
  Sở Lao động-thương binh và xã hội tập huấn xuất khẩu lao động tại huyện Vân Canh (26-06-2018)
  Khởi công xây dựng sân bóng đá mini tại thị trấn Vân Canh (28-05-2018)
  Thiếu nhi Vân Canh thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy (28-05-2018)
  Vân Canh: Khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở (21-05-2018)
  Kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện uỷ thác qua Hội Nông dân huyện giai đoạn 2012 đến nay. (10-05-2018)
  Vân Canh tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. (26-04-2018)
  Kết quả thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH trên địa bàn huyện Vân Canh năm 2017 (16-04-2018)
  Huyện Vân Canh tổng kết thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (28-03-2018)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 1091057
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)