Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
HĐND huyện Vân Canh khai mạc kỳ họp lần thứ 6 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày 12/7, HĐND huyện tiến hành khai mạc Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Bá Thành, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 chủ trì kỳ họp.

Ông Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tiến hành trong 1 ngày, với nhiều nội dung quan trọng, nhằm đánh giá một cách chính xác tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác tham gia xây dựng chính quyền; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018…

Theo đánh giá của UBND huyện thì 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn khắc phụcthiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; các hoạt động văn hóa- xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tiếp tục được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,7%, tăng 0,1% so cùng kỳ, đạt 52,56 % so với kế hoạch năm 2018; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 141,7 tỷ đồng, đạt 102,02 % so với cùng kỳ, đạt 47,55 % so với kế hoạch năm 2018; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp Đạt 39,7 tỷ đồng, đạt 130, 16 % so với cùng kỳ, đạt 47,83 % so với kế hoạch năm 2018; tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ  là 30,5 tỷ đồng, đạt 130,34% so với cùng kỳ, đạt 55,45% so với kế hoạch năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ xã hội đạt 140,4 tỷ đồng, đạt 125,36 %  so với cùng kỳ, đạt 65,3 % so với kế hoạch năm 2018; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 116,4 tỷ đồng, đạt 133,49 %  so với cùng kỳ, đạt 46,94 % so với kế hoạch năm 2018. Các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ tết ... đều đạt kết quả cao; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền có bước phát triển khá đồng bộ.

Hoạt động của HĐND huyện có bước đổi mới và có những kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành các Nghị quyết, thể chế hóa chủ trương của Huyện ủy đúng theo quy định phát luật, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử trị được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiếp xúc sâu rộng đến các khu dân cư, thôn, xóm, trên địa bàn góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và bộ máy chính quyền địa phương.

 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Bá Thành, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vân canh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần tập trung cao trong chỉ đạo điều hành, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và HĐND về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.  Trong đó tập trung rà soát chỉ tiêu tăng trưởng thấp để tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt tập trung cao phát triển sản xuất và thu ngân sách; quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia nhất là chương trình giảm nghèo, quan tâm đến hộ cận nghèo, chống tái nghèo đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng dạy nghề gắn với đào tạo nghề, tăng cường phòng chống khắc phục ô nhiễm môi trường đảm bảo phát triển bền vững; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham những lãng phí.  Đồng chí đề nghị, UBND huyện cần chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh tại cơ sở, nhất là khiếu nại về đất đai; HĐND huyện cần đổi mới phát huy hơn nữa vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, nâng cao hiệu quả giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, cải tiến tiếp xúc cử tri theo hướng tích cực.

           Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các Tờ trình và 6 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng cuối  năm 2018; nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2017; nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; nghị quyết về bổ sung danh mục công trình đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2016-2021.


Hạnh Phúc  (Cập nhật ngày 13-07-2018)    Các tin liên quan:
  Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã trên địa bàn huyện. (15-06-2018)
  Vân Canh: Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công (20-04-2018)
  UBND huyện Vân Canh hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (19-01-2018)
  HĐND huyện Vân Canh khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 (20-12-2017)
  HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021) (31-07-2017)
  HĐND huyện Vân Canh tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (06-07-2016)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091165
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)