Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị lần thứ 14; Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vân Canh khóa XVIII, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, đồng chí Lê Bá Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Chủ trỉ Hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự điều hành của UBND huyện, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã kịp thời khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông xuân – Hè thu đảm bảo lịch thời vụ, giống và cơ cấu giống; Công tác chăn nuôi, thú y đ­ược chỉ đạo chặt chẽ; số lượng đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định; công tác phòng dịch, kiểm soát giết mổđược chú trọng.

Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn ước đạt 8,7% (vượt 0,1% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 43 % (giá so sánh năm 2010), tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng-tiểu thủ công nghiệp tăng 2%;tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 30 %; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 33 %.

 Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện vẫn còn một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ, thiếu bền vững. Những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai chậm được khắc phục; tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích còn xảy ra. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhìn chung phát triển vẫn còn chậm, nhiều khó khăn, chưa thực sự có nhiều khởi sắc....

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Vân Canh Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương. Cụ thể hóa và tổ chứcthực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp, tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm công tác đào tạo cho cán bộ, đảng viên, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch. Chỉ đạo đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 đúng quy định.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Tổ chức thực hiện Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018./.


Bùi Quang Hưng  (Cập nhật ngày 13-07-2018)    Các tin liên quan:
  Đảng ủy Quân sự huyện Vân canh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 (15-06-2018)
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 02 năm thực hiệc Chỉ thị 05CT/TW (16-05-2018)
  Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh (04-05-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QP-AN, Quí I và đề ra giải pháp Quí II/2018. (06-04-2018)
  Đảng ủy CQCQ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (06-02-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. (25-01-2018)
  Huyện Vân Canh tổ chức Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII (21-12-2017)
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018 (13-12-2017)
  Tập huấn đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (17-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng (13-11-2017)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091147
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)