Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Hội nghị trực báo HĐND 2 cấp huyện và xã chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 22 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường UBND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị trực báo 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND 02 cấp (huyện, xã), chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trưởng và Phó các Ban của HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực báo HĐND huyện 2 cấp huyện và xã

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 02 cấp (huyện, xã) trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã dần đi vào ổn định và đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các mặt công tác: HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IX và ban hành kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp để UBND huyện làm cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; Chủ động xây dựng chương trình công tác và kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2018 của HĐND huyện; hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp dân được chú trọng thực hiện; các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát với các nội dung cụ thể:

+ Ban Dân tộc HĐND huyện xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn (làng) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 (nay là Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016) dự kiến thời gian giám sát trong Qúy III/2018.

+ Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 29/3/2018, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tư pháp huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức làm việc, trao đổi một số hoạt động công tác trong quý I/2018 với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

+ Ngày 25/5/2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các cơ quan liên quan làm việc tại UBND xã Canh Vinh khảo sát việc khai thác cát trên địa bàn xã.

+ Từ ngày 30/5/2018 đến ngày 13/6/2018, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện tiến hành giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã.

- Các đợt khảo sát, giám sát thực hiện đúng quy định pháp luật, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, làm rõ tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và chỉ rõ nguyên nhân, cơ quan chịu trách nhiệm.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt trong thời gian qua; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt bám sát Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nâng cao tinh trần trách nhiệm, sâu sát với cử tri. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo: 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND các cấp cần tăng cường mối quan hệ giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các ngành chức năng trong việc xây dựng chương trình, ban hành Nghị quyết HĐND các kỳ họp thường lệ; tổ chức tốt hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình liên quan đến kỳ họp; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa và phối hợp của Thường trực HĐND với các Ban HĐND; giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri… nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương./.


Thu Vân  (Cập nhật ngày 26-06-2018)    Các tin liên quan:
  Vân Canh: Triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công (20-04-2018)
  UBND huyện Vân Canh hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (19-01-2018)
  HĐND huyện Vân Canh khai mạc kỳ họp cuối năm 2017 (20-12-2017)
  HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021) (31-07-2017)
  HĐND huyện Vân Canh tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (06-07-2016)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295298
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)