Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của BTV tỉnh ủy khóa XVIII tăng cường kết nghĩa các địa phương
Huyện Vân Canh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy khóa XVIII về tăng cường kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị đồng bằng với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 05 năm qua, huyện miền núi Vân Canh thường xuyên duy trì các đơn vị kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc trong huyện, đã mang lại một số kết quả đáng kể, đặc biệt mối quan hệ gắn bó giữa vùng đồng bằng và miền núi theo tinh thần Nghị quyết TW7 về phát huy khối đại đoàn kết thống nhất các dân tộc của Đảng.

Các đơn vị kết nghĩa là các phòng, ban của tỉnh, và các huyện bạn đã kịp thời hỗ trợ cho các làng vùng đồng bào được kết nghĩa về vật chất như: xây dựng hạ tầng cơ sở, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân… đặc biệt là trong việc hỗ trợ gạo, tiền, các nhu yếu phẩm cho Nhân dân trong các dịp lễ, tết và cứu trợ sau thiên tai, lũ lụt, hạn hán trong những năm qua…với tổng kinh phí ước khoảng trên 6,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện Vân Canh đã triển khai các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện như: Chương trình 135, quyết định 167/ QĐ-TTg, nghị quyết 139, 132; Chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định 54/2012QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào nghèo dân tộc thiểu số theo Quyết định số 755/2012/QĐ-TTg.

Thực hiện NQTW 5 khóa VIII về Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững ANCT-TTATXH; tham gia xây dựng mô hình khu dân cư không tội phạm, đến nay huyện Vân Canh có 48/48 thôn, làng tham gia gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả quy ước, hương ước khu dân cư. Thực hiện có hiệu quả các phong trào: phong trào “03 không”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, phong trào “ tổ, Hội tự quản”, câu lạc bộ không có phụ nữ sinh con thứ 03 trở lên.

Trong thời gian tới, huyện Vân Canh  tiếp tục tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và Thông báo số 112-TB/HU, ngày 23/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh về việc phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh ở các thôn, làng thuộc các xã, thị trấn.

Phát huy vai trò già làng, trưởng thôn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; động viên bồi dưỡng những người có uy tín trong đồng bào để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước./.


Quang Hưng  (Cập nhật ngày 26-06-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh sơ kết 02 năm thực hiệc Chỉ thị 05CT/TW (16-05-2018)
  Đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh (04-05-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QP-AN, Quí I và đề ra giải pháp Quí II/2018. (06-04-2018)
  Đảng ủy CQCQ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (06-02-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. (25-01-2018)
  Huyện Vân Canh tổ chức Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII (21-12-2017)
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018 (13-12-2017)
  Tập huấn đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (17-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng (13-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh gặp mặt các ban xây dựng đảng trao kỷ niệm chương (24-10-2017)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091268
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)