Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Vân Canh quyết liệt trong công tác PCCCR năm 2018
Thời tiết nắng nóng kéo dài với nhiệt độ từ 38-40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm tới mức thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND huyện Vân Canh đã chỉ đạo các Hạt kiểm lâm và BQL rừng phòng Vân Canh cùng với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2018.

Hình Ảnh cán bộ xã Canh Liên và cán bộ quản lý bảo vệ rừng tuần tra kiểm soát phòng cháy chữa cháy tại vùng giáp ranh với huyện Tây Sơn

Ngay từ đầu mùa hanh khô năm 2018, Hạt kiểm lâm Vân Canh và cơ quan BQL rừng phòng hộ Vân Canh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân ở 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã có nhiều diện tích rừng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số như xã Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận, thị trấn Vân Canh và xã Canh Hiệp; tăng cường tuần tra, canh gác, thống kê toàn bộ diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, tu sửa 10km chiều dài, 5m chiều rộng đường băng cản lửa giữa rừng trồng và rừng tự nhiên.

Ông Đoàn Văn Tây, giám đốc BQL rừng phòng hộ cho biết: “Hạt kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Vân Canh thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong xã-thị trấn nâng cao ý thức bảo vệ rừng…

Bên Cạnh đó, thường xuyên tổ chức đi tuần tra để kiểm tra rừng, ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng như các em nhỏ hay người lớn vào rừng đốt ong có thể gây ra cháy rừng vì thời tiết nắng nóng, cháy rừng rất dễ bùng phát”.

Ông Phạm Cửu, ở làng Canh Tiến, xã vùng Cao Canh Liên cho hay:“Được cán bộ Hạt Kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Vân Canh tuyên truyền, nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Canh Liên về công tác bảo vệ rừng đã được nâng lên rõ rệt- nhất là bà con ở làng Canh Tiến.

Bà con đã chủ động trong công tác bảo vệ rừng của gia đình mình cũng như rừng nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ theo Nghị quyết 30 của Chính phủ. Bảo vệ diện tích rừng của gia đình mình không chỉ là cách mình bảo vệ tài sản của cả huyện”.

Ông Nguyễn Minh Trí, phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vân Canh cho biết: “Huyện miền núi Vân Canh là huyện có tổng diện tích tự nhiên trên 80.425 ha, diện tích đất lâm nghiệp 70.603ha chiếm 87,78 % tổng diện tích tự nhiên; trong đó, diện tích có rừng 53.320ha bao gồm rừng tự nhiên 38.028ha có độ che phủ trên 70 %.

 Để giữ vữngban, ngành chức năng cần phối hợp và tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng nên trong những năm qua, trên địa bàn huyện miền núi Vân Canh không xảy ra cháy rừng.

Biện pháp hiệu quả, là đường đường băng cản lửa trong thời gian qua đã hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về cháy rừng, không làm cháy lan từ khu rừng này sang khu rừng khác, xã này sang xã khác”.

Ông Trần Kim Vũ, chủ tịch UBND huyện miền Vân Canh cho biết: “Thời gian qua, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Hạt kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Vân Canh tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, địa bàn để tuần tra.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng của từng hộ gia đình cũng như rừng được giao khoán theo theo Nghị quyết 30 a.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo và làm tốt hơn nữa công tác dự báo, dự tính mức độ, cấp độ xảy ra cháy rừng, đặc biệt quan tâm đến những diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao; góp phần để duy trì diện tích rừng, không để tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Vân Canh./.


Trần Đình Dặm  (Cập nhật ngày 05-06-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện Vân Canh tổ chức hội nghị Sơ kết vụ Đông Xuân 2017-2018 và triển khai Hè thu (27-04-2018)
  Công an huyện Vân Canh tích cực tham gia bảo vệ rừng (27-04-2018)
  Thực hiện giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng ở Vân Canh: Hiệu quả thiết thực (11-01-2018)
  Huyện Vân Canh sơ kết vụ mùa, triển khai vụ Đông xuân 2017- 2018 (15-11-2017)
  Huyện Vân Canh tổng kết mô hình trồng rau an toàn sinh học trong nhà lưới (09-11-2017)
  Phê duyệt giá khởi điểm giá trị lô gỗ rừng trồng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh (27-09-2016)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295323
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)