Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh sơ kết 02 năm thực hiệc Chỉ thị 05CT/TW
Ngày 15/5; Huyện ủy Vân Canh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, đồng chí Sô Y Lũy, PBT Thường trực huyện ủy Chủ trì hội nghị.

Đồng chí Sô Y Lũy và đồng chí Trần Kim Vũ trao tặng giấy khen và hoa cho cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương và đơn vị, quát triệt sâu sắc các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung đề ra. Trong đó, đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành các kế hoạch nhằm vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu lẫn chiều rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi tập thể, cá nhân cán bộ gắn việc học tập theo Bác với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Kết quả có trên 1.500 đảng viên viết bản cam kết đạt 84%, có 28/28 chi, đảng bộ đã xây dựng, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức đạt 100%; qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tuổi trẻ Vân Canh học tập và làm theo Bác, Tuổi trẻ Vân Canh chung sức xây dựng NTM, thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy…

Trong thời gian tới, huyện ủy Vân Canh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề trọng tâm của từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chú trọng tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò người đứng đầu; thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp”.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Lấy kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.

Tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả thiết thực, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Dịp này, UBND huyện Vân Canh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân, đạt thành tích điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Bùi Quang Hưng  (Cập nhật ngày 16-05-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QP-AN, Quí I và đề ra giải pháp Quí II/2018. (06-04-2018)
  Đảng ủy CQCQ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (06-02-2018)
  Huyện ủy Vân Canh, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. (25-01-2018)
  Huyện Vân Canh tổ chức Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII (21-12-2017)
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018 (13-12-2017)
  Tập huấn đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (17-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng (13-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh gặp mặt các ban xây dựng đảng trao kỷ niệm chương (24-10-2017)
  Tổ kiêm tra giám sát của tỉnh làm việc với huyện Vân Canh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII). (09-10-2017)
  Huyện Vân Canh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (04-08-2017)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295319
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)