Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện uỷ thác qua Hội Nông dân huyện giai đoạn 2012 đến nay.
Thực hiện văn bản liên tịch đã ký kết giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện với Hội Nông dân huyện về ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2012 đến nay, NHCSXH huyện cùng với Hội Nông dân huyện đã thực hiện cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách, kết quả như sau:

Buổi sinh hoạt Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại làng Hiệp Giao-thị trấn Vân Canh

Doanh số cho vay 129.140 triệu đồng/4.410 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ 85.025 triệu đồng. Tổng dư nợ 77.318 triệu đồng/2.137 hộ/50 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), tăng 31.192 triệu đồng so năm 2012, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 67,6%. Nợ quá hạn còn 77 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% dư nợ, giảm 167 triệu đồng so năm 2012 và giảm tỷ lệ nợ quá hạn 0,43% (năm 2012 tỷ lệ nợ quá hạn 0,53%).

Bằng phương thức cho vay uỷ thác qua Hội Nông dân huyện, với việc xét chọn đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn từ Tổ TK&VV, Hội Nông dân huyện đã lồng ghép các chương trình khuyến nông, lâm, ngư, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất ... với vay vốn tín dụng ưu đãi, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, phát động các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, thành lập các câu lạc bộ để giúp nhau làm kinh tế; từ đó giúp hội viên vay vốn ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, sử dụng cây, con giống mới đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như: cây mì (sắn), trồng rừng nguyên liệu, nuôi heo rừng lai, bò lai, heo hướng nạc... từng bước đã làm thay đổi cuộc sống của người nghèo, hộ chính sách khó khăn vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đã chuyển biến về nhận thức có ý chí vươn lên, mạnh dạn vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, làm dấy lên một phong trào nông nghiệp, nông dân, nông thôn áp dụng tiến bộ khoa học tăng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi góp phần phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở nông thôn khởi sắc, giảm dần khoảng cách chênh lệch giàu, nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa miền núi và miền xuôi; hoạt động phong trào của các cấp Hội Nông dân càng phong phú, sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia và gắn bó với tổ chức Hội.

Vốn tín dụng ưu đãi đã đến với 2.137 hội viên nông dân, đã góp phần ổn định việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn huyện hàng năm từ 5-7%.

Để hoạt động cho vay tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Nông dân huyện có hiệu quả và chất lượng, hàng năm Hội Nông dân huyện lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát công việc nhận ủy thác của 100% Hội Nông dân  cấp xã, tại mỗi xã kiểm tra ít nhất 15% Tổ TK&VV. Đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân cấp xã tổ chức kiểm tra 100% hoạt động Tổ TK&VV, tại mỗi Tổ TK&VV phải kiểm tra ít nhất 05 hộ vay vốn để nắm tình hình sử dụng vốn vay và thực hiện chính sách tín dụng của hộ vay, kiểm tra 100% hộ nhận tiền vay NHCSXH trong phạm vi 30 ngày sau giải ngân nhằm hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


Nguyễn Kim Đông  (Cập nhật ngày 10-05-2018)    Các tin liên quan:
  Kết quả thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH trên địa bàn huyện Vân Canh năm 2017 (16-04-2018)
  Huyện Vân Canh tổng kết thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (28-03-2018)
  CA huyện tổ chức giải bóng đá hưởng ứng 72 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện Thể dục thể thao (27.3.1946- 27.3.2018) (26-03-2018)
  NHCSXH huyện về thăm đơn vị kết nghĩa Làng Kà Nâu xã Canh Liên (22-02-2018)
  Huyện Vân Canh năm nay mất mùa chuối Tết (06-02-2018)
  BHXH huyện tặng quà tết làng Kon Lót xã Canh Liên (31-01-2018)
  UBND huyện Vân Canh triển khai nhiệm vụ NHCSXH huyện năm 2018 (30-01-2018)
  Lễ ra mắt Lực lượng thường trực PCCC và CNCH (22-01-2018)
  Ban dân tộc tỉnh tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng cho các xã ĐBKK 135 ở huyện Vân Canh (11-12-2017)
  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vân canh huy động vốn tốt cho vay hiệu quả (05-12-2017)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 1295276
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)