Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH trên địa bàn huyện Vân Canh năm 2017
Sáng ngày 12/4/2018, UBND huyện Vân Canh tổ chức Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế và tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào trong thời gian đến. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

Ông Đặng Văn Phụng, Huyện Ủy viên, PCT UBND Huyện, Trưởng BCĐ Phong trào Phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện tiếp tục được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ban Chỉ đạo Phong trào các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác triển khai, đánh giá, đôn đốc các Ban Vận động thực hiện tốt Phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng thôn, làng văn hóa tiếp tục được UBND các xã triển khai thực hiện.

Năm 2017, toàn huyện có 7.794/8.320 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 97.3 %) trong đó có 7.646/7.794 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa được cơ sở xếp loại từ trung bình trở lên (đạt 98.1%); 01 làng được công nhận Làng Văn hóa năm 2017 (Làng Kon Lót, xã Canh Liên); 19 thôn, làng được công nhận bảo lưu Làng Văn hóa; 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo lưu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì phát triển mạnh mẽ, phát huy được hiệu quả phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều lễ hội dân gian được duy trì, các di tích lịch sử cách mạng được bảo vệ và tôn tạo, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được lưu giữ; công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được Phong trào còn một số tồn tại hạn chế như tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, chặt phá, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn ra trên địa bàn các xã, thị trấn; Việc phối hợp trong triển khai thực hiện Phong trào chưa được đồng bộ, đội ngũ làm công tác văn hóa ở một số địa phương được điều chuyển, thay thế và mới được tuyển dụng nên chưa được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,

Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phong trào tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên và phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đề nghị BCĐ các xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chú trọng thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn, tiêu chí về Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục triển khai Đề án “truyền thông về phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đến các thôn, làng trên trên địa bàn huyện; Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các thôn, làng; Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Phong trào ở các Ban vận động thôn, làng để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại; Hướng dẫn các BVĐ thôn, làng tiến hành sơ kết phong trào ở khu dân cư nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam hàng năm.


Admin  (Cập nhật ngày 16-04-2018)    Các tin liên quan:
  CA huyện tổ chức giải bóng đá hưởng ứng 72 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện Thể dục thể thao (27.3.1946- 27.3.2018) (26-03-2018)
  NHCSXH huyện về thăm đơn vị kết nghĩa Làng Kà Nâu xã Canh Liên (22-02-2018)
  Huyện Vân Canh năm nay mất mùa chuối Tết (06-02-2018)
  BHXH huyện tặng quà tết làng Kon Lót xã Canh Liên (31-01-2018)
  UBND huyện Vân Canh triển khai nhiệm vụ NHCSXH huyện năm 2018 (30-01-2018)
  Lễ ra mắt Lực lượng thường trực PCCC và CNCH (22-01-2018)
  Ban dân tộc tỉnh tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng cho các xã ĐBKK 135 ở huyện Vân Canh (11-12-2017)
  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vân canh huy động vốn tốt cho vay hiệu quả (05-12-2017)
  Trung đoàn bộ binh 977, sư 31, Quân đoàn 3, giúp nhân dân khắc phục sau bão số 12 (09-11-2017)
  Vân Canh nhiều thiệt hại do cơ bão số 12 (09-11-2017)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091062
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)