Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh, tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tham dự Hội nghị có gần 100 đồng chí là Bí thư các Chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí huyện ủy viên cùng tham dự. Chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Bá Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy.

Đồng chí Lê Bá Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy trao tặng giấy khen cho 03 Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

Năm 2017, Huyện ủy Vân Canh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến tận đảng viên và quần chúng nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội

Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng đảng viên mới được quan tâm; trong năm 2017 đãkết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 65 đồng chí, đạt 3,5% so với tổng số đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 91 đồng chí,

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định kiểm tra chuyên đề 06 tổ chức cơ sở đảng, 03 hội đoàn thể huyện; giám sát chuyên đề 10 tổ chức cơ sở đảng, 03 cơ quan. Việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân liên quan, chưa phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Hoạt động dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể bám sát các chương trình hành động, chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Quỹ vì người nghèo”; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

 Năm 2018 Đảng bộ huyện Vân Canh xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Xây dựng Quy định khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra. Cũng nhân dịp này, Huyện ủy Vân Canh quyết định trao tặng giấy khen cho 03 cho 03 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.


Bùi Quang Hưng  (Cập nhật ngày 25-01-2018)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018 (13-12-2017)
  Tập huấn đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017 (17-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng (13-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh gặp mặt các ban xây dựng đảng trao kỷ niệm chương (24-10-2017)
  Tổ kiêm tra giám sát của tỉnh làm việc với huyện Vân Canh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII). (09-10-2017)
  Huyện Vân Canh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (04-08-2017)
  Vân Canh: Khó phát triển đảng ở khu dân cư (04-08-2017)
  Vân Canh: Tăng cường quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát (04-08-2017)
  Đảng ủy CQCQ sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 (31-07-2017)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295327
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)