Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Ðảng bộ huyện Vân Canh: Lãnh đạo phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả
Năm 2017, Ðảng bộ huyện Vân Canh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo phát triển KT-XH địa phương, góp phần đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,7%, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều khu dân cư ở vân Canh khởi sắc từ phong trào xây dựng NTM

Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH địa phương; chỉ đạo chính quyền, nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đoàn thể làm tốt công tác tập hợp hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nhờ đó, kinh tế của huyện tăng trưởng 8,7%, tăng 0,1% so với năm ngoái; tổng giá trị sản xuất đạt 875,5 tỉ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, tỉ lệ hộ nghèo giảm 7,3% so với năm 2016. Ông Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Năm 2017, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai; triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển biến đáng kể trong phát triển KT-XH và đời sống của người dân.

Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao, ứng dụng KHKT vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để các DN, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình mới được đưa vào sản xuất, trong đó mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, trồng cỏ nuôi bò lai, trồng mì cao sản rải vụ, trồng mè trên đất lúa chuyển đổi... cho năng suất, sản lượng cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người nông dân. Một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình gia trại, trang trại được hình thành, đưa tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 11% so cùng kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh đã phân công 48 cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể kết nghĩa với 48 thôn, làng, nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp ban quản lý các thôn, làng khảo sát tình hình phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; ký giao ước hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, làng xây dựng nông nông mới, đô thị văn minh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch sản xuất vùng nguyên liệu phát triển nông sản thực phẩm; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh. Đến nay, huyện Vân Canh đã có 1 xã đạt 15/19 tiêu chí, 1 xã đạt 11/19 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt 3 tiêu chí nông thôn mới.

 Năm 2018, Ðảng bộ huyện Vân Canh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các cơ quan, hội, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT-XH, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8,8%; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm thêm 5% hộ nghèo so với năm 2017.


Admin  (Cập nhật ngày 25-12-2017)    Các tin liên quan:
  Trung tâm khuyến nông tỉnh nghiệm thu mô hình cải tạo bò địa phương bằng phương pháp nhảy trực tiếp. (27-11-2017)
  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Vân Canh giúp 31.852 lượt hộ được vay vốn phát triển sản xuất (13-11-2017)
  Vân Canh: Cấp 40 bò cái giống cho đồng bào dân tộc thiểu số (09-11-2017)
  Phòng giao dịch NHCSXH huyện Vân Canh Giúp người nghèo vượt khó (13-10-2017)
  Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND huyện Vân Canh về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm (09-10-2017)
  Vân Canh: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,7% (04-08-2017)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 1295188
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)