Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
CA huyện Vân Canh: Vận động thực hiện tốt Quy ước “3 không”
Thời gian qua, CA huyện Vân Canh đã tổ chức thực hiện tốt Quy ước “3 không”, góp phần đảm bảo tình hình ANTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Làng Đắc Đâm, thị trấn Vân Canh, là khu dân cư điển hình về ANTT

Vân Canh là huyện miền núi, trình độ nhận thức, chấp hành pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, nhất là ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số tập tục lạc hậu còn tái diễn, tình trạng tảo hôn, nạn tự tử, truyền đạo trái phép diễn biến phức tạp.

Nội dung Quy ước “3 không”:

- Không để Fulro, tổ chức Ðề ga móc nối hoạt động;

- Không để tôn giáo tuyên truyền phát triển trái phép;

- Không để tập tục lạc hậu khôi phục, phát triển; nhân dân tự giải quyết các mâu thuẫn xảy ra ở cơ sở.

Trước tình hình đó, nhằm nhanh chóng ngăn chặn, sớm giữ vững ổn định an ninh tuyến núi, CA huyện Vân Canh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện và CA tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thí điểm Quy ước “3 không”; một số địa phương tổ chức đưa nội dung Quy ước “3 không” vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung của Quy ước ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. CA huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện Quy ước gắn với  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến sinh động như “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, in tờ rơi cấp cho từng hộ, treo ở nhà rông, nhà văn hóa của làng, của thôn…, được đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm, tham gia thực hiện. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ, ngăn chặn tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu; kịp thời phát hiện sớm những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT ở địa phương. 

Hàng năm, các cấp, các ngành trong huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật có lồng ghép nội dung của Quy ước “3 không” 2 lượt ở 28/28 làng, có gần 1.400 lượt người tham dự. Đến nay, có 25/28 khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội; có 19/28 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, trong đó có 5 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh, 14 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện; 85% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”, nhiều làng từ 5 - 10 năm liền không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay, Quy ước “3 không” đã trở thành phong trào phát triển rộng khắp ở tất cả các làng đồng bào dân tộc thiểu số và trở thành hạt nhân của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Quy ước “3 không” đã ngăn chặn có hiệu quả việc tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, đẩy lùi các tập tục lạc hậu, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân từ cơ sở và đặc biệt là phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vân Canh.


Admin  (Cập nhật ngày 13-12-2017)    Các tin liên quan:
  Lữ đoàn 573 Pháo phòng không giúp nhân dân khắc phục sau bão số 12 (13-11-2017)
  Huyện Vân Canh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoan 2012-2017 (27-10-2017)
  Huyện Vân Canh mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2017 (24-10-2017)
  Vân Canh: Huấn luyện công tác PCLB-TKCN năm 2017 (24-10-2017)
  Vân Canh: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2017 (06-01-2017)
     Văn bản mới
QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 984050
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)