Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Huyện ủy Vân Canh tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng năm 2018
Ngày 12/12; huyện ủy Vân Canh khóa XVIII, tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV huyện ủy các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, Đảng bộ huyện Vân Canh phát huy truyền thống đoàn kết và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đổi mới phong cách làm việc, lãnh đạo tập trung thống nhất, động viên được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện và giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm ước đạt 8,7%  đạt 100% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trong huyện đạt 875,5tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn được giữ vững, nhất là an ninh tuyến núi và vùng giáp danh, đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện từng bước được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo phương pháp tiếp cận đa chiều tường bước giảm: 47,17% và 20,29%. Các hoạt động an sinh xã hội và chính sách người có công được quan tâm đúng mức, triển khai các mô hình khuyến nông: Mô hình chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, mô hình trồng cỏ, mô hình trồng mỳ cao sản rải vụ, mô hình trồng mè trên đất lúa chuyển đổi...Các mô hình đều cho năng suất, sản lượng cao, mang lại nguồn thu nhập cho người nông dân, giúp người dân có tăng thêm thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo;về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Đến 30/11/2017, có 01 xã đạt 15 tiêu chí (Canh Vinh), 01 xã đạt 11 tiêu chí Canh Hiển), 01 xã đạt 10 tiêu chí (Canh Thuận), 02 xã đạt 07 tiêu chí (Canh Hiệp, Canh Hòa), 01 xã đạt 03 tiêu chí (Canh Liên) về xây dựng nông thôn mới.

Về công tác xây dựng Đảng đã tổ chức quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy và Huyện ủy với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 95%. Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng được quan tâm chú trọng. Năm qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 65 đảng viên mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế được các địa biểu thảo luận tìm ra những giải pháp khắc phục cho năm 2018.

Năm 2018. Đảng bộ huyện Vân Canh  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện công tác qui hoạch cán bộ, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức ở các địa phương, đơn vị, phấn đấu Tốc độ tăng trưởngkinh tế trong năm đạt 8,8%.Tổng giá trị sản xuất trong huyện đạt 998tỷ đồng.Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 248 tỷ đồng.Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 5% trở lên. Thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách xã hội, chi trả kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, quan tâm chăm sóc người có công cách mạng, người già cả sống neo đơn; chính sách dân tộc, xây dựng khối đoàn kết toàn dân theo tinh thần Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai,kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai;quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên,khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền.

tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ về môi trường trong năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt chỉ tiêu tỉnh giao.Củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, giữ vững số lượng đạt 2,51% so với dân số. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Canh Vinh và thị trấn Vân Canh.


Bùi Quang Hưng  (Cập nhật ngày 13-12-2017)    Các tin liên quan:
  Huyện ủy Vân Canh trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng (13-11-2017)
  Huyện ủy Vân Canh gặp mặt các ban xây dựng đảng trao kỷ niệm chương (24-10-2017)
  Tổ kiêm tra giám sát của tỉnh làm việc với huyện Vân Canh về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII). (09-10-2017)
  Huyện Vân Canh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (04-08-2017)
  Vân Canh: Khó phát triển đảng ở khu dân cư (04-08-2017)
  Vân Canh: Tăng cường quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát (04-08-2017)
  Đảng ủy CQCQ sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 (31-07-2017)
     Văn bản mới
QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 984010
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)