Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Hội phụ nữ Canh Vinh chung tay xây dựng nông thôn mới
Là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp về cơ sở hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế -xã hội, hơn 70% số hộ sống bằng nghề nông, Hội phụ nữ xã Canh Vinh xác định là XDNTM tại xã Canh Vinh không thể một sớm, một chiều mà phải là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của mọi người dân. Chính vì vậy, Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã tự nguyện, tự giác cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ xã Canh Vinh tích cực làm Kinh tế, cải thiện đời sống

Từ định hướng trên, Hội phụ nữ xã Canh Vinh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách ưu tiên của Ðảng, Nhà nước để triển khai các hoạt động hội đạt kết quả . Việc làm đầu tiên mà Hội phụ nữ xã Canh Vinh thực  hiện là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò của hội viên phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, mang lại hiệu quả cao. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ, các lớp tập huấn… Hội đều lồng ghép tuyên truyền vận động hội viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, nhằm phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác cùng tuyên truyền vận động hội viên hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, gia đình văn hoá sức khoẻ, làng văn hoá, làng văn hoá sức khoẻ, khu dân cư không tội phạm và tệ tạn xã hội…Bà Trương thị Liên, chủ tịch Hội phụ nữ xã Canh Vinh cho biết : Hội đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng hội viên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư tích cự xây dựng nông thôn mới.

Để Hội viên tự nguyện,tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, Hội phụ nữ xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Theo đó, Hội phụ nữ xã tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ về với Hội viên, giúp hội viên thực hiện các mô hình, dự án nhỏ chuyển đổi cây trồng vật nuôi...đem lại thu nhập cao cho nhiều gia đình.Một số loại hình dịch vụ nông nghiệp, vật tư máy móc thiết bị nông nghiệp như: công cụ sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, phương tiện vận chuyển ngày càng phát triển, góp phần tăng năng suất lao động và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, đời sống của gia đình Hội viên được cải thiện nhiều; năm 2016 có 122 hộ thoát nghèo, trong đó có 28 hộ do phụ nữ làm chủ hộ; chị Phạm Thị Tuyết Nga, thôn Bình Long xã Canh Vinh cho biết : Đời sống của chị em phụ nữ trong xã đổi thay đáng kể về vật chất lẫn tinh thần.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội phụ nữ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội…, Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên.Tiếp tục giúp hội viên về kiến thức, vốn, kinh nghiệm sản xuất, góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên. Thực hiện tốt chương trình liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách Xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp cho HV vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời tích cực vận động HV hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống nông thôn mới hiện đại…Qua đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần cho hội viên phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được và những hoạt động  tiếp tục được triển khai, Hội phụ nữ xã Canh vinh đang nỗ lực phát huyvai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2020./.


Đỗ Thị Hạnh Phúc  (Cập nhật ngày 09-11-2017)    Các tin liên quan:
  Hội CCB huyện Vân Canh: Tích cực bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn (24-10-2017)
  Ban dân vận tập huấn kỹ năng công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (12-10-2017)
  Cựu chiến binh huyện Vân Canh làm theo gương Bác (16-08-2017)
  Đại hội Hội CCB huyện Vân Canh lần thứ VI (16-08-2017)
     Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin huyện Vân Canh năm 2019

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 1295310
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)