Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Từ phong trào TDÐKXDÐSVH ở huyện Vân Canh: Ðời sống tinh thần chuyển biến tốt
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Vân Canh được triển khai rộng khắp, góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi, đời sống tinh thần chuyển biến tốt.

Từ khi tích cực thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, làng Kà Bưng, xã Canh Liên đã khởi sắc rõ rệt, điểm dễ thấy nhất là đường sá trong làng phong quang hơn trước.

Để tạo sức lan tỏa của phong trào, Phòng VHTT - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên thực hiện tốt các nội dung xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Từ khi phong trào được triển khai lồng ghép, kết hợp với các phong trào, các cuộc vận động khác, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao hơn nhiều so với trước. Hoặc như từ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng trăm hộ nghèo, neo đơn, tàn tật được sửa chữa, làm nhà mới, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững.

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào đã đạt nhiều kết quả tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các cuộc vận động, phong trào, như: Xây dựng “Làng văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội… được đông đảo nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Toàn huyện có 7.687 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 94,11% trên tổng số gia đình toàn

huyện. Có 7.607 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa được cơ sở bình xét xếp loại từ trung bình trở lên, đạt tỉ lệ 98,95%  trong tổng số gia đình đăng ký thực hiện; 38/48 thôn, làng đạt chuẩn văn hóa đạt 79,16%; có 40/56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cấp thẩm quyền công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 71,42% so với tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn huyện.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được đồng bào các dân tộc trong huyện hưởng ứng nhiệt tình. Ông Đinh Văn Mưa, ở làng Kà Bưng, xã Canh Liên, cho biết: Trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng bào Bana giữ lại cồng chiêng, rượu cần, đó là truyền thống tốt đẹp. Nhưng bỏ cái lệ vui chơi triền miên, kéo dài 2 - 3 ngày, vừa tốn kém vừa ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất.


Admin  (Cập nhật ngày 04-08-2017)    Các tin liên quan:
  Phong trào võ cổ truyền ở huyện miền núi Vân Canh (13-07-2016)
     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091192
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)