Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Vân Canh: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,7%
Với mục tiêu tốc độ phát triển kinh tế đạt 8,7%, giảm 5% hộ nghèo trở lên, UBND huyện Vân Canh đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017.

Chăn nuôi bò đàn ở Vân canh

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng UBND huyện Vân Canh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực trong điều hành, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trên các lĩnh vực, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn ước đạt 8,6%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 101,61% so với cùng kỳ, đạt 40,18% so với kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng - TTCN đạt trên 127% so với cùng kỳ, đạt 54,05% so với kế hoạch năm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phát triển kinh tế ở Vân Canh vẫn còn một số tồn tại: Sản xuất TTCN phát triển chậm; công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn tồn tại một số yếu kém; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật còn xảy ra nhiều; công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có lúc chưa kịp thời…

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, huyện tập trung thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra trong năm 2017; xây dựng các cánh đồng mẫu lớn và vùng sản xuất chuyên canh cây mì để phục vụ nhà máy chế biến tinh bột mì trên địa bàn huyện. Thực hiện đề án lai tạo đàn bò giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Đẩy mạnh công tác khuyến công, khuyến khích và tạo điều kiện mở rộng các ngành nghề TTCN; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, ưu tiên phát triển các ngành, nghề không gây ô nhiễm môi trường. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, cung ứng kịp thời những mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Khai thác tốt các nguồn thu, kích thích tạo nguồn thu mới, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Trần Kim Vũ cho biết: Dự báo 6 tháng còn lại của năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, TTCN và dịch vụ. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Chỉ đạo giải quyết nhanh chóng việc đền bù giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; các chương trình, chính sách liên quan đến vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,7%; thu ngân sách đạt 45,46 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người 18,52 triệu đồng/năm; giảm 5% hộ nghèo trở lên.


Admin  (Cập nhật ngày 04-08-2017)    Không tìm thấy các tin liên quan!

     Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091180
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)