Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4, khóa IX nhằm đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng qua và thông qua các tờ trình bổ xung và thông qua 8 Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế-văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 02 ngày 18-19/7/2017. Thường trực HĐND huyện Vân Canh tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 28 vị đại biểu HĐND huyện, chủ trì Hội nghị đồng chí Lê Bá Thành, Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện.

Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật Trong 6 tháng đầu năm; huyện Vân Canh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 8,6% đạt 100% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 226 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 138 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 30 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện được gần 23 tỷ đồng, đạt 55,% kế hoạch năm.

Về sản xuất nông nghiệp, nông dân trong huyện đã xuống giống được 1.355 ha lúa Đông xuân và Hè thu; Tổng đàn bò bò có 15.619 con trong đó bò lai chiếm tỷ lệ gần 54%, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt 90% tổng đàn diện tiêm. Việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn huyện đã huy động được trên 8 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Canh Vinh đạt 14/19 tiêu chí, xã Canh Hiển đạt 10/19 tiêu chí. xã Canh Hiệp đạt đạt 7/19 tiêu chí. xã Canh Thuận đạt 10/19 tiêu chí, xã Canh Hòa đạt 5/19 tiêu chí, xã Canh Liên đạt 2/19 tiêu chí.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo phương pháp đa chiều là 54,49%, số hộ nghèo 4.574 hộ(trong đó hộ nghèo là dân tộc thiểu số: 2572 hộ, chiến tỷ lệ: 56,23%; tỷ lệ hộ cận nghèo 22,33% ( trong đó hội cận nghèo là người dân tộc thiểu số có  548 hộ, chiếm tỷ lệ 29,24%).

Công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh-quốc phòng được giữ vững, ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Viện KSND, TAND… và chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội và Pháp chế về thẩm tra các báo cáo, tờ trình và một số báo cáo liên quan; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017…

Kỳ họp đã tập trung bàn bạc những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh những tháng còn lại theo kế hoạch đề ra; đồng thời giành nhiều thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn giữa đại biểu HĐND với các ngành chức năng có liên quan về các vấn đề cử tri quan tâm.

Kỳ họp tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung rất có chất lượng, bám sát thực tế và nhu cầu bức xúc của cử tri; tập trung chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xây dựng cơ bản và một số chế độ chính sách đối với người có công…

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm huyện Vân Canh cần phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo vững chắc an ninh tuyến núi và vùng giáp danh; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng và vật nuôi; tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020.

Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị ở huyện và chính quyền cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. 

Qua 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc đầy trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND. Kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện Vân Canh khóa IX đã thông qua 8 Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Có 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết của HĐND huyện khóa IX. Theo đó, huyện sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chỉ tiêu của huyện  và các nhiệm vụ chỉ tiêu tỉnh giao trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm 2017

Ngay sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ./.


Bùi Quang Hưng  (Cập nhật ngày 31-07-2017)         Văn bản mới
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

QĐ v/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018

Quyết định Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Canh

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Quyết định Về việc công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định V/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018

Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quyết định Phê duyệt danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1091124
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)