Chào mừng bạn đến với Website UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

07. Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập hợp tác xã

-   Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận, phiếu hẹn trả kết quả, thu lệ phí. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện các bước tiếp theo

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì thì tiến hành thông báo cho bộ phận 1 cửa để xem xét, bổ sung hồ sơ đúng quy định.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo kiểm tra, ký duyệt

Bước 5: Trả kết quả giải quyết cho hộ gia đình,cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

-   Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban huyện

-   Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (mẫu phụ lục I-1)

+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã

+ Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu phụ lục I-2)

+ Danh sách thành viên hợp tác xã (mẫu phụ lục I-3)

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên  hợp tác xã (mẫu phụ lục I-4)

+ Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua

-   Số lượng hồ sơ:01 bộ

-   Thời hạn giải quyết:05ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

-Phí, lệ phí: Thu theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung).

-Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại (mẫu phụ lục I-1)

+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã.

+ Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại (mẫu phụ lục I-2)

+ Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại (mẫu phụ lục I-3)

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại (mẫu phụ lục I-4)

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều 24, Luật Hợp tác xã 2012:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

+ Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

+ Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

+ Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã năm 2012;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

+ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định về Quy định tạm thời về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các biểu mẫu kèm theo

     Văn bản mới
Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính và Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định Về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện

Quyết định vv ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định vv phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông báo Tuyển dụng viên chức huyện Vân Canh năm 2017

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Canh

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định năm 2017

Công văn V/v thực hiện nghiêm túc hệ thống Văn phòng điện tử iDesk

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

     Thông báo
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
    Video
Lịch công tác tuần
Văn phòng điện tử
Thư điện tử
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 491223
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN CANH
Địa chỉ : Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3888209 - Fax: 0256.3888005 - Email: ubndhuyenvancanh@vancanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thành Đô - Phó Chánh Văn phòng
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)